danfoss varmepumpe luft til vand på væg

Luft til vand varmepumpe

I vinterens kolde måneder er det meget vigtigt, at man har en god opvarmningskilde i boligen, således man indendørs kan have en god varm temperatur, på trods af at vejret udendørs er meget koldt. Der er mange forskellige opvarmningsmuligheder til dette, og det er blandt andet gældende for oliefyr, pillefyr, elvarme, naturgas og lignende. Alle disse varmekilder vil være i stand til at kunne opvarme en bolig, men her handler det i høj grad om at undersøge, om varmekilderne er effektive nok. Hvis man har ineffektive varmekilder, vil det sige, at der benyttes mange ressourcer på opvarmning af boligen i forhold til det, boligen ellers har potentiale til. Der findes to luft-varmepumper. Den ene er luft til luft varmepumpen og den anden er en luft til vand varmepumpe. I denne artikel kan du læse om sidstnævnte.

Når energikilderne er ineffektive, vil man benytte flere midler på opvarmningen, end hvad godt er, hvorfor det kan være en fordel at revurdere sin nuværende energikilde i forhold til, om man skal have andre varmekilder til boligen. Et af de nyere skud på stammen i forhold til dette er varmepumpen, der fås i flere forskellige afskygninger. Det er eksempelvis gældende for luft vand varmepumpen, der benytter ganske normal udendørs luft til opvarmningen. Disse nye varmepumper er særdeles energivenlige, hvormed man ikke skal bekymre sig så specielt meget om omkostninger ved opvarmning af boligen med varmepumper, som tilfældet måske ville have været, hvis boligen skulle være opvarmet med en af de ældre og traditionelle varmekilder. Luft til vand varmepumper er altså en effektiv og billig energikilde, som kan opfylde de fleste behov i langt de fleste boliger.

Klik her, for at læse om luft til vand varmepumpe test.

Indlæg fra denne kategori

Hvad er en luft til vand varmepumpe?

En luft til vand varmepumpe fungerer ved at udnytte varmeenergien fra enten luften eller jorden omkring boligen og benytte den i systemet for at skabe varme i boligen. Luft til vand varmepumper består af to forskellige dele:

 1. Udedelen
 2. Indedelen

Udedelen er et anlæg med en ventilator, man vælger at placere forholdsvis tæt på huset. Ventilatorens funktion er at trække udeluften forbi en varmeveksler. Varmeenergien i luften overføres her til et kølemiddel, og med en kompressor i selve varmepumpen bliver trykket hævet, hvormed temperaturen i kølemidlet også vil stige. Det opvarmede kølemiddel bliver i forbindelse temperaturstigningen ledt ind i isolerede rør til delen inden for, hvor det opvarmede kølemiddel overfører varmen til noget vand, som så kan løbe ud i huset og skabe varme. Efter udvekslingen af varme mellem vand og kølemiddel vil kølemidlet igen løbe ud til udedelen, hvor det igen kan blive opvarmet efter behov.

Delen inden for består af styreelektronik, der er med til at holde styr på kølemidlet, temperatur og lignende. Her observeres en af forskellene på forskellige varmepumper. I nogle luft til vand varmepumper vil kompressoren være placeret i dele inden for i stedet for udedelen. Det er ikke en specielt stor forskel, og som forbruger vil man umiddelbart ikke opleve de helt store forskelligheder, uanset hvilken variant man vælger. Nogle vil måske spørge sig selv, om en luft-til-vand-varmepumpe er tilstrækkelig i vintermånederne, hvor det i Danmark sagtens kan blive omkring 10 minusgrader i perioder. Det har udviklerne naturligvis tænkt på, og løsningen er, at man kan montere en elpatron i varmtvandsbeholderen. Dermed er der muligheder for, at man også kan have tilstrækkeligt med varme og varmt brugsvand, selvom varmepumpen er maksimalt belastet.

Fordele ved en luft til vand varmepumpe

Der er forskellige fordele forbundet med at have en luft til vand varmepumpe. Der er først og fremmest det økonomiske aspekt. I forhold til dette skal det nævnes, at en luft til vand varmepumpe i gennemsnit forbruger 1 kW pr. 3 kilowatt varmeenergi. Det vil sige, at fx en luft til vand varmepumpe ville producere tre gange så meget varmeenergi, som den forbruger. Derved behøver man ikke at være langtidsuddannet inden for økonomi for at se, at en luft til vand varmepumpe er en god investering, da man kan spare mange penge årligt og derved tjene købet ind igen.

Det vil være forbundet med nogle udgifter at lave en udskiftning af gasfyr, oliefyr og lignende med en luft til vand varmepumpe, men jævnfør ovenstående er en luft til vand varmepumpe altså særdeles billig at benytte i drift. Det betyder også, at der er et vist potentiale i forhold til at kunne genindtjene udgifterne ved installationen i løbet af nogle år. Det estimeres, at det tager omkring 3-5 år fra, at man har installeret en luft til vand varmepumpe til, at man igen har den tjent ind. Efter de 3-5 år vil man altså blot kunne se den formindskede varmeregning som en form for overskud på kontoen. Varmeregningen er en af de typer af regninger, som danskere betaler alt for meget på, og det er derfor også et af områder, hvor det er muligt at lave en indsats for at spare penge. Derfor kan man i høj grad også vælge at se et køb af luft til vand varmepumpe som en form for langtidsinvestering, da man på sigt faktisk kan tjene penge i forhold til den gamle og større varmeregning.

Energimærkning og SCOP

Ligesom mange andre forskellige produkter såsom hvidevarer, elektronikprodukter og lignende bliver varmepumper også kategoriseret på energimærkningsskalaen i forhold til energieffektivitet og forbrug. Det er også noget, man kan vælge at holde øje med, når man skal på jagt efter en luft til vand varmepumpe til boligen. Energimærkningen går fra G til A+++, hvor G naturligvis er den dårligste, og A+++ er den bedste luft til vand varmepumpe set i forhold til energimærkning. En luft til vand varmepumpe med energimærkningen A+++ vil have et særdeles lavt energiforbrug i forhold til det arbejde, luft til vand varmepumper udfører. Er energimærkningen på derimod på G, vil varmepumpens forbrug være meget højt, hvormed effektiviteten vil være lav. Det vil medføre, at man får mindre besparelser på varmeregningen. Derfor anbefales det også af langt de fleste eksperter, at man vælger en luft til vand varmepumpe med den bedst mulige energimærkning. Derved kan man opnå højest besparelse og få mest økonomisk glæde af luft til vand varmepumper.

Der er også andre måder, hvorpå det er muligt at undersøge varmepumpens effektivitet. Det er gennem SCOP, der er et tal for effektiviteten, og man ynder også at kalde dette for radiatorvarme. SCOP viser, hvor effektivt det er muligt for varmepumpen at levere varme under optimale forhold. Har man eksempelvis et SCOP på 4 betyder det, at varmepumpen er testet til at kunne levere 4 kWh varme, når der forbruges 1 kWh el. Så herfor gælder det om at finde en luft til vand varmepumpe med et forholdsvist højt SCOP, da man herved får mere varme pr. benyttet kWh el. En af de bedre ved et tal som dette er, at den er med til at definere varmepumpens ydelse i løbet af året, hvor der er taget højde for vejrforskelle i de forskellige sæsoner.

Det er dog her vigtigt at understrege, at en måling som denne bliver lavet under en forholdsvis høj udendørstemperatur. Det kan være problematisk, da en luft til vand varmepumpe, der fungerer godt ved høje temperaturer, ikke nødvendigvis fungerer godt under lavere temperaturer. Dernæst bør man også overveje, at effektiviteten afhænger af forskellige ting. Det er gældende for korrekt indstilling og installation, mens radiatorens overfladeareal også har noget at sige. Radiatoren har et generelt et småt overfladeareal at afgive varme fra, hvormed vil effektiviteten være lidt mindre end for gulvvarme. Her kan man eksempelvis have en SCOP-værdi på 3,95 for effektivitet på radiatorvarme og 5,50 for gulvvarme, hvilket naturligvis også er vigtigt at holde sig for øje.

På den måde er det altså blot nogle tal, der kan lede på rette vej til at finde den rette luft til vand varmepumpe, og man skal ikke forvente, at disse tal stemmer 100 % overens med de faktiske tal i netop jeres bolig. Tallene er dog stadig meget gode at gå ud fra, når man skal have valgt en ny luft til vand varmepumpe til boligen.

Ydelse og lydniveau

Udover energimærkning og SCOP kan man også undersøge de forskellige andre data på de forskellige varmepumper. Eksempelvis kan man vælge at se på varmepumpens ydelse, der er et mål for, hvor mange kWh, varmepumpen er i stand til at arbejde med. Det kan eksempelvis være 12 kWh el til gulvvarme og 12 kWh til radiatorvarme. Her skal man have øje for, om man ønsker samme ydelse for gulvvarme såvel som for radiatorvarme. Er der et større behov for gulvvarme frem for radiatorvarme, kan det være en fordel, at man vælger en luft til vand varmepumpe, der har en større ydeevne i gulvvarme end i radiatorvarme, mens det omvendte tilfælde naturligvis også er gældende. Så har man eksempelvis en ydelse på 12 kWh el på en given luft til vand varmepumpe, kan man ved at benytte definitioner for SCOP udregne, hvor mange kWh varme, varmepumpen er i stand til at producere under det givne ydelsesforbrug.

En anden vigtig ting at have for øje er varmepumpens lydniveau, som skal tages i betragtning til forskellige ting. Som tidligere nævnt er varmepumpen delt op i to forskellige dele, og det er vigtigt, at den del, der er udenfor, ikke generer naboer eller kommer til at genere, når man nyder dagene udendørs. I forhold til indedelen er det vigtigt, at den ikke larmer for meget i forhold til, hvor man sover eller gerne vil opholde sig i ro. Ved stort set alle forhandlere er det muligt at se lydniveauet i dB, hvormed man lidt lettere kan forholde sig til lydniveauet. Det skal dog nævnes, at langt de fleste varmepumper i dag er blevet udviklet på en sådan måde, at indedelen larmer minimalt, hvormed de altså ikke generer støjmæssigt i hverdagen.

Som en lille bonus kan man også vælge at være opmærksom på, hvilken udendørs temperatur den givne luft til vand-varmepumpe fungerer ved. Der er eksempelvis nogle typer af varmepumper, der ikke fungerer specielt godt, når det bliver minusgrader, mens andre fungerer fint helt ned til omkring -30 grader. Det anbefales, at man vælger en varmepumpe, der kan fungere ved udendørs temperaturer på mellem -15 og -30 grader. Man skal holde sig for øje, at varmepumpen måske ikke fungerer med optimal effektivitet ved så lave grader. Ved de lavere minusgrader vil nogle modeller være bedre og mere effektive end andre, hvilket naturligvis også er noget, man skal holde øje for. Det gode ved det danske vejr er så, at det ikke så ofte er så mange minusgrader, hvorfor det måske ikke vil have den helt store effekt i det store billede.

Udseendemæssige overvejelser

De forskellige varmepumper fås også i forskellige udseender, hvilket er gældende for den del, der er placeret udendørs samt den del, der er placeret indendørs. Det er vigtigt, at delen indendørs passer i forhold til vægfarver, da den derved kommer til at se mere integrereret ud i boligen, hvorfor den også kommer til at se langt mere naturlig ud i boligen. Dernæst er der den udvendige del, som man så vidt muligt skal forsøge at få den til at være en naturlig del af haven. Dette kan dog være lidt svært, da den ikke ser så naturlig ud. Her kan man dog vælge at placere den lidt taktisk, så den måske ikke er så synlig eller naturligt kommer til at se implementeret ud. Her kan man eventuelt vælge at placere den i forlængelse af en bygning i et indhak eller lignende, så den ikke bliver så synlig eller lignende.

Hvordan får man bedst fat i en varmepumpe?

Der findes et væld af varmepumper på markedet, og der findes også et væld af forskellige forhandlere, og det kan herfor være svært at få valgt rigtigt. De fleste forhandlere tilbyder, at man kan få nogle tilbud på varmepumpe, installation og indstilling, og det kan være en fordel at få fagmænd til, da man herved sikrer sig, at det hele bliver gjort korrekt. Det gør ligeledes, at varmepumpen kommer til at fungere mere optimalt og energieffektivt. Det kan være en fordel at indhente flere tilbud, da nogle forhandlere kun sælger fra et mærke. Derved får man mere ud af tilbuddet ved at indhente ekstra. Et tilbud bør indeholde:

 • Betegnelse af type af varmepumpe
 • Arbejde i forbindelse med el og rør
 • Behov for efterinstallering af ekstra radiatorer
 • Indstilling af varmepumpe
 • Bortskaffelse af gammelt varme system
 • Garanti
 • Ventilationskanaler

Dermed kan man også lettere vurdere, om et givent tilbud er fordelagtigt i forhold til produkt, installation samt pris. Garantien er meget vigtig at have øje for. Der er tale om nogle forholdsvis komplekse installationer, der har at gøre med vand og el, mens de løber forskellige steder i huset, hvorfor det kan være en fordel at have et vågent øje på garantien. Man bør sikre sig, at der er en fordelagtig garanti, da der kan ske uhensigtsmæssige fejl i alle tilfælde, også selvom installationen er udført korrekt, og varmepumpen bliver benyttet og betjent korrekt. Der vil som regel være 2 års garanti på produkterne, men der kan være tilfælde, hvor garantien varer længere, hvilket også kan være en fordel at høre til, når man indhenter tilbud.

Det er også meget vigtigt, at man vælger en installatør, der er VE-godkendt. At en installatør er VE-godkendt vil sige, at de har dokumenterede kompetencer til at installere et VE-anlæg i en bolig. Derved sikrer man sig også, at installatøren har styr på lovgivning, monteringen, installationen mv., hvormed det gøres efter de forskellige anvisninger. Som med alle mulige andre lignende produkter er det altså vigtigt at finde en VE-godkendt montør, så man får det optimale ud af sin varmepumpe. Her skal man også have øje for, at der sjældent er to boliger, der har de helt samme behov og forudsætninger. Derfor er det også vigtigt, at man kan få kyndig rådgivning i forhold til indstilling og betjening, således man får udnyttet varmepumpens potentiale optimalt. Når varmepumpen er installeret og indstillet korrekt i forhold til boligen og behov, vil den virke mere effektivt, og man kan herfor komme til at spare mange penge på el- og varmeregningen.

Herudover er det også værd at være opmærksom på, om den givne forhandler tilbyder at lave service på varmepumper luft til vand. Det vil være nødvendigt, at man over tid laver nogle forskellige tjek på sin varmepumpe og får lavet den fornødne vedligeholdelse. Vedligeholdelse og rengøring er mulig at gøre selv, hvilket indebærer at holde filteret rent, sørge for at delene sidder, som de skal osv. Der vil dog være nogle serviceeftersyn, der skal gøres af fagmænd, hvorfor det også kan være en fordel at finde nogle fagmænd, der også tilbyder dette.

Akkumuleringstank og målere

I langt de fleste tilfælde kan det være en god ide at erhverve sig en varmepumpe med akkumuleringstank, hvilket især er gældende, når luft til vand varmepumper skal opvarme vand til radiator, gulvvarme og brugsvand. Akkumuleringstanken fungerer som en form for batteri eller buffer. Her søger varmepumpen hele tiden for, at vandet i tanken er varmt, således det er muligt at få adgang til varmt vand, netop når det skal benyttes. Det er varmt vand, som selvfølgelig også kan bruges som varmt brugsvand. Det giver den gode sideeffekt, at varmepumpen ikke hele tiden skal tænde og slukke, hvilket ville give ekstra omkostninger på elregningen. Derved kan man også lave yderligere besparelser ved at vælge en varmepumpe med en akkumuleringstank. Det forholder sig også således, at langt de fleste moderne modeller af luft til vand varmepumper har en indbygget akkumuleringstank.

Derudover kan det også være en fordel at have nogle forskellige krav i forhold til forskellige målere, således man bedre kan overvåge driften af varmepumpen. Det kan eksempelvis være i form af en energimåler. Denne kan være en fordel at have monteret, da man herigennem lettere kan se, om forbruget ligger for højt eller for lavt i forhold til det forventede. På den måde kan man også bedre undersøge, om der er nogle forskellige ændringer, der enten vil hæve eller sænke energiforbruget. Derved kan man lettere selv forsøge at gøre energiforbruget så lavt som muligt. Med en temperaturmåler er det også lettere at lave nogle forskellige indstillinger, og det er også vigtigt at holde øje med i forhold til, om det bliver for varmt eller for koldt i boligen.

Varmepumpe luft til vand priser

Såvel som med alt muligt andet findes der luft til vand varmepumper i mange forskellige prisklasser. En luft til vand varmepumpe pris ligger omkring 70-100.000 kr, og det kan lyde af meget, men det er det ikke nødvendigvis, når man tager de langsigtede besparelser i betragtning. Prisen afhænger af varmepumpens effekt, omfanget af installationen og nogle andre forskellige forhold. Her skal man dog også holde in mente, at varmepumperne i nogle lidt bedre energiklasser vil være mere energieffektive og derved benytte færre ressourcer. Tager man hele varmepumpens levetid på minimum 15 år i betragtning her, kan man spare en hel del mere på el- og varmeregningen, hvis man vælger en varmepumpe i en bedre energiklasse.

Det afhænger også lidt af, hvor man skal benytte varmepumpen. Er varmepumpen placeret i et sommerhus, hvor den ikke er i brug hele året, kan det bedre svare sig at vælge en lidt billigere model. Benyttes varmepumpen derimod i et helårshus, kan det sagtens svare sig at købe en dyrere model i en højere energiklasse, da denne hurtigt vil tjene sig selv hjem igen. I nogle tilfælde kan det også være en nødvendighed at have to eller flere indeenheder koblet til en udeenhed, såfremt man har en stor bolig i eksempelvis to eller yderligere etager. Det kan også være tilstrækkeligt at have en varmeflytningskanal med blæser monteret på varmepumpen, hvis boligen er i etager.

Så når man taler om varmepumper og priser, kan det understreges, at det kan svare sig at investere en hel del flere penge efter varmepumpen, da det er varmepumperne i god energiklasse, der for alvor tjener penge ind på el- og varmeregning, hvis man sammenligner det med andre opvarmningsressourcer såsom olie, gas, fjernvarme mv.

Hvilke krav skal man opfylde for at få det optimale ud af en luft til vand varmepumpe i boligen?

Når man opvarmer boligen med en luft til vand varmepumpe foregår det som regel med en forholdsvis lav fremløbstemperatur, hvorfor det kræver, at man har nogle gode radiatorer, der selv på en kold vinterdag kan opvarme boligen. Hvis radiatorerne er i stand til at opvarme boligen med en lav fremløbstemperatur, vil de egne sig fint til varmepumper. Det kan man tjekke ved at ændre fremløbstemperaturen på fyret til omkring 45 grader, hvorefter man skal skrue helt op for selve radiatorerne. Hvis boligen er tilstrækkeligt opvarmet ved den lave fremløbstemperatur, er det også muligt at få dem til at køre optimalt med en varmepumpe. Derudover fungerer varmepumper også bedst med gulvvarme, hvorfor det kan være en fordel at have dette. Det skyldes, at gulvvarmen i forvejen ikke kræver høje fremløbstemperaturer for at fungere optimalt. Derudover arbejder varmepumper også mest effektivt og optimalt med lave fremløbstemperaturer.

Det er også meget vigtigt, at huset er velisoleret. Er huset dårligt isoleret, vil man ikke opleve de helt store besparelser på varmeregningen, hvorfor det er vigtigt at undersøge. Hvis huset taber meget af den varme, varmepumpen skaber, er det krævet, at den skal arbejde endnu mere for at kompensere for varmetabet, hvilket på sigt kan være forholdsvist dyrt i strøm. Dernæst skal man også have undersøgt, om der er fjernvarme eller planer om det i området, da man som oftest vil have tilslutningspligt, hvis der bliver lavet fjernvarme i området ved boligen. Hvis disse forskellige krav er opfyldt, vil man få det mest optimale ud af varmepumpen, hvilket også indebærer, at man kan få de største besparelser på varme- og elregningen.

Tilskud til luft/vand varmepumpe

Man skal også holde in mente, at man kan søge om økonomisk tilskud eller god rådgivning til nye varmepumper hos nogle energiselskaber. Dette er gældende, da energiselskaberne i Danmark er forpligtet til at gøre en indsats for at mindske energiforbruget, hvilket er noget, varmepumper kan hjælpe med. Der findes overordnet set to forskellige tilskud, man kan søge, når man ønsker at skifte til en mere energivenlig varmekilde, og det er gældende for:

 1. Tilskud fra energiselskaber
 2. Håndværkerfradrag

Det første tilskud er nok det, man får mest ud af, når man skal skifte til en luft til vand varmepumpe. Først og fremmest afhænger tilskuddets størrelse af, hvor meget energi der bliver besparet, mens det også afhænger af, hvilket energiselskab, man forsøger at samarbejde med. Det kan omvendt også være, at man kan få noget støtte økonomisk til rådgivning, således man kan undersøge, om det er en fordelagtig energirenovering at skifte til luft til vand varmepumpe i forhold til den nuværende varmekilde. Det kræver nemlig, at man kan lave nogle forskellige målinger og beregninger, hvis man gerne vil kunne konkludere, om det kan betale sig at få en varmepumpe i boligen i stedet for den gamle varmekilde.